Вести

Плагијат иницијативе

Дана 27.08.2012.год. је на интернет страници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије постављена вест да су 27.08.2012.год. Уставном суду Србије поднели иницијативу за оцену уставности Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама,и законитост Уредбе и Закона о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама.

УЛОПМС сматра да је то добро, јер што нас више оспори Уредбу, већа је вероватноћа да ће бити повучена и промењена.

Проблем је тај што је иницијатива ПЛАГИЈАТ, односно од речи до речи иста иницијативи коју су пре 20 дана истој унституцији предали УЛОПМС и СЛФС.

У наставку текст дописа послатог Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије.

Накнадно 30.08.2012. је вест и сам документ склоњен са интернет странице поменутог синдиката.

____________________________________________________________________________________________________

"Поштовани,

свима нама јесте у интересу да се уставност Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама,и законитост Уредбе и Закона о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама обори и оспори на Уствном суду, али најблаже речено Ваш некоректан поступак и преузимање у потпуности текста заједничке иницијативе УЛОПМС и СЛФС води само разбијању јединства здравствених радника што представља и скривени циљ државних органа коме Ви оваквим поступањем неспорно помажете и идете на руку.

Било је коректно да контактирате или представнике УЛОПМС или СЛФС и да нас обавестите о Вашој жељи за подношење иницијативе. У сваком случају бисмо имајући у виду заједнички циљ Вам пружили сву неопходну правну помоћ у састављању текста иницијативе која би се макар у детаљима разликовала од наше. У овом случају и оваквим поступањем рушите најпре свој професионални и синдикални кредибилитет, а потом урушавате и поверење у заједничко наступање у поступку оспоравања Уредбе и закона.

У очекивању да ћете на свом сајту објавити да је Ваша иницијатива плагијат, односно да сте преписали од речи до речи иницијативу УЛОПМС и СЛФС и да убудуће нећете повлачити овакве непримерене, некоректне и неколегијалне потезе поздрављамо Вас.

Удружење лекара опште/породичне медицине Србије

П.С. На нашем сајту ћемо објавити овај допис који Вам шаљемо."

Саопштење за јавност у вези са Капитацијом

После састанка 22.08.2012.год. ЛКС, УЛОПМС, СЛД и синдикати запослених у систему здравствене заштите су издали саопштење са заједничким ставом везаним за почетак примене капитације.

Неки од ставова су да почетак капитације у овом облику мора да се одложи и да "корективни фактор" не сме бити мањи од један, тј. да не сме бити смањења плата здравственим радницима.

Заједничко саопштење за јавност можете погледати овде.

Допис РФЗО у вези са Уговором о обављању послова ИЛ

На састанку у просторијама ЛКС 17.08.2012.год. којем су присуствовали поред представника ЛКС и УЛОПМС и представници синдиката и СЛД постигнут је заједнички став у вези са Уговором о обављању послова ИЛ.

Закључци са састанка су послати РФЗО.

Допис можете погледати овде.

Иницијатива за оцену уставности Уредбе

Дана 10.08.2012.године су Удружење лекара опште/породичне медицине Србије и Синдикат лекара и фармацеута Србије заједнички Уставном суду Републике Србије поднели Иницијативу за оцену уставности Закона о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама и уставности и законитости Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама.

У иницијативи је такође поднет захтев за одређивање привремене мере до доношења оцене уставности, тј. да се до коначне одлуке обустави примена оспорених општих аката.

Иницијативу у целости можете погледати овде.

Накнадно добијени бројеви под којим је заведен документ у Уставном суду Републике Србије су: IУЗ708/2012 и IУО709/2012.

FaLang traduction system by Faboba