Организација

 

Удружење ЛЕКАРА ОПШТЕ / ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ је невладино и непрофитно удружење, основано фебруара 2012. год. ради остваривања циљева у области примарне здравствене заштите.

 

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА СУ:

 

 • унапређење и развој здравствене заштите грађана Србије,
 • унапређење и развој примарне здравствене заштите у Србији,
 • заштита професионалних и економско  - финансијских интереса лекара опште/породичне медицине,
 • заштита правних  интереса лекара опште/ породичне медицине,
 • подстицање научно – истраживачког рада,
 • остваривање сарадње са здравственим институцијама (Министарством здравља Р.Србије, РФЗО, Српским лекарским друштвом – секцијом опште медицине СЛД, Медицинским факултетима – катедра опште / породичне медицине, Лекарском комором Србије, Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије, секретаријатима здравства и институтима и заводима за јавно здравље,
 • успостављање веза са сличним удружењима у региону, Европи и свету,
 • сарадња са локалном заједницом,
 • сарадња са медијима.

 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 

 1. Промовише и спроводи бригу за очување и увећање достојанства и  угледа, као и права и сигурност здравствених радника који се баве општом/ породичном медицином,
 2. Организује едукацију у циљу побољшања комуникације тимова опште / породичне медицине са пацијентима, као и међусобну комуникацију између тимова, лекара и медицинских сестара - техничара у циљу подизања на виши ниво међусобне сарадње и комуникације,
 3. Организује, покреће и спроводи научно – истраживачке пројекте, пројекте на промоцији и превенцији здравља становништва, самостално, и у сарадњи са другим удружењима, као и универзитетима и другим институцијама које имају  заједнички циљ као и удружење,
 4. Организује и обавља послове у циљу подизање здравствене културе становништва – организовање предавања, дана и недеља здравља, као и давање обавештења и саопштења путем средстава јавног информисања,
 5. Може да прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области примарне здравствене заштите ,
 6. Може да организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике континуиране медицинске едукације у области примарне здравствене заштите – опште/породичне медицине,
 7. Може да објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на примарну здравствену заштиту, у складу са законом,
 8. Прати законе и подзаконске акте и дају правовремена и аутентична тумачења за примену истих.
FaLang traduction system by Faboba