Састанак са ЛКС и СЛФС

Дана 06.02.2013.год. су се састали представници Лекарске коморе Србије (ЛКС), Синдиката лекара и фармацеута (СЛФС) и Удружења лекара опште / породичне медицине Србије (УЛОПМС).

Тема су били текући проблеми лекара опште праксе, несарадња и некооперативност институција са струковним удружењима, синдикатима и комором. Превасходно се говорило о (не)активности Радне групе за праћење и корекцију Уредбе о корективном коефицијенту.

Као закључак састанка послат је заједнички допис релевантним институцијама.

FaLang traduction system by Faboba