Предата иницијатива за оцену уставности закона о здравственом осигурању

Дана 17.09.2012.год. су Удружење лекара опште/породичне медицине Србије и Синдикат лекара и фармацеута Србије заједно поднели Уставном суду Србије иницијативу за оцену уставности Закона о здравственом осигурању.

Иницијатива садржи и захтев за одређивање привремене мере.

Конкретно сматрамо неуставним став 3. члана 147. на основу кога је и покушано два пута оспорено потписивање Уговора о обављању послова изабраног лекара.

Саму иницијативу чланови Удружења могу видети у делу форума везаног за Уговор о обављању послова изабраног лекара.

FaLang traduction system by Faboba