| 

Иницијатива за оцену уставности Уредбе

Дана 10.08.2012.године су Удружење лекара опште/породичне медицине Србије и Синдикат лекара и фармацеута Србије заједнички Уставном суду Републике Србије поднели Иницијативу за оцену уставности Закона о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама и уставности и законитости Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама.

У иницијативи је такође поднет захтев за одређивање привремене мере до доношења оцене уставности, тј. да се до коначне одлуке обустави примена оспорених општих аката.

Иницијативу у целости можете погледати овде.

Накнадно добијени бројеви под којим је заведен документ у Уставном суду Републике Србије су: IУЗ708/2012 и IУО709/2012.

FaLang traduction system by Faboba